Mòr oir-ghreus am Alba, Anchor Mills, Pàislig – Cèitean 2014

An aitearachd ard
An Àitearachd Àrd

 

Cairistìona, Morag & Nessie !
Cairistìona, Mòrag & Nessie !
Cairistìona, Morag & Anne Pitcher (Storyteller)
Cairistìona, Mòrag & Anne Pitcher (Storyteller)
Cairistìona, Morag & Anne Pitcher
Cairistìona & Mòrag

 

%d bloggers like this: