Co-fharpais còisir airson Cuach Probhaist Shiorrachd Rinn Friù – 9mh Cèit. 2015

àite: Ionad Wynd Phàislig

Largs Choir
An Leargaidh Ghallda Còisir

 

Stirling choir
Sruighlea Còisir

 

GG choir
Glaschu Gaidhlig Còisir

 

Cumbernauld 3
Comar nan Allt Còisir

 

AL introduces Provost
Alasdair cuir an aithne Probhaist Shiorrachd Rinn Friù

 

Provost-presenting-trophy
Buadhaiches!

 

%d bloggers like this: