Clasaichean Ionadail

Clasaichean Gàidhlig Siorrachd Rinn Friú:

Luchd-tóiseachaidh:
Diciadain          7f – 9f

Àite:
Ionad Choimhearsnachd Glenburn
Craobh-shlighe Fairway
Pàislig
PA2 8DX

Eadar-mheadhanach Ìosal:          
Dimàirt          7f – 9f

Eadar-mheadhanach Árd:         
Diardaoin       7f – 9f

Àite:
Ionad Ionnsachaidh Bail’ Iain
Rathad Bheithe
Bail’ Iain
PA5 0BB

F: 01505 33587
post-dealan: als.els@renfrewshire.gov.uk

 

Clasaichean Gàidhlig Siorrachd Rinn Friú an Ear:

Luchd-tóiseachaidh:
Diciadain          7f – 9f

Eadar-mheadhanach Ìosal
Diciadain          7f – 9f

Eadar-mheadhanach Árd             
Dimàirt            7f – 9f

 

Àite:
Àrd Sgoil Ceann a’ Bhairr
Rathad Aurs
Ceann a’ Bhairr
Siorrachd Rinn Friù an Ear
G78 2SJ

Buidheann Còmhraidh
Diluain          10.30m – 12.30f

 

Àite:
Bun-Sgoil Charlibar
Rathad Chalibar
Ceann a’ Bhairr
Siorrachd Rinn Friù an Ear
G78 1BD

F: 0141-577-3306

A thuilleadh air a sin tha na clasaichean neo-cheangailte  a leanas ann. ‘s docha gum bitheadh ùidh agaibh aonta:

Gàidhlig ‘san Dachaigh Rhuallan House,
1 Slighe MhicGumaraid, Giofnag, G46 6PY
Luchd-tòiseachaidh/ Adhartach Diardaoin 10:30mDimàirt 10:30m

Clasaichean Gàidhlig Inbhir Chluaidh:

Luchd-tóiseachaidh                                                   
Dimàirt                7f – 9f

Eadar-mheadhanach Ìosal
Dimàirt               7f – 9f

Clas Adhartach
Dimàirt              7f – 9f

Àite:
Acadamaidh Inbhir Chluaidh
Rathad Chumberland
Grianaig
Inbhir Chluaidh
PA16 0FB

F: 01475 715450
post-dealan: CLD.Admin@inverclyde.gov.uk

A thuilleadh air a sin tha na clasaichean neo-cheangailte  a leanas ann. ‘s docha gum bitheadh ùidh agaibh aonta:

Buidhnean Luchd-Ionnsachaidh Inbhir Chluaidh Leabharlann Deas an Iar,
Taigh-còmhnaidh Beag Barr’s/Grianaig, PA16 9HG
Luchd-tóiseachaidh                                                   
Eadar-mheadhanach Ìosal                      
Dihaoine  10:00Dihaoine 10.00

Nach eil ann an sgìre Clann Gáidhlig

Tha liosta-sireadh air na clasaichean Gáidhlig air fad rim faighinn an seo:

Find a Gaelic Class near you…

Advertisements
%d bloggers like this: