Clasaichean Ionadail

Clasaichean Gàidhlig Shiorrachd Rinn Friù:

Luchd-tòiseachaidh:
Dimàirt          7f – 9f

Fios mu àite a dh’aithghearr.

Adhartach:
Diardaoin       7f – 9f

Àite:
Ionad Ionnsachaidh Bail’ Iain
Rathad Bheithe
Bail’ Iain
PA5 0BB

F: 01505 335873
post-dealan: als.els@renfrewshire.gov.uk

Clasaichean Gàidhlig Shiorrachd Rinn Friù an Ear:

Luchd-tòiseachaidh:
Diciadain          7f – 9f 

Àite:
Àrd-sgoil Ceann a’ Bhàirr
Rathad Aurs
Ceann a’ Bhàirr
Siorrachd Rinn Friù an Ear
G78 2SJ

Buidheann Còmhraidh
Diluain          10.00m – 12.00f

Àite:
The Foundry
Prìomh Shràid
Ceann a’ Bhàirr
Siorrachd Rinn Friù an Ear
G78 1SW

Fòn: 0141 577 3306
Post-d: adult.learning@eastrenfrewshire.gov.uk

A thuilleadh air a sin tha na clasaichean neo-cheangailte a leanas ann, ’s dòcha gum bitheadh ùidh agaibh annta:

Gàidhlig ’san Dachaigh Taigh Eastwood,
Rathad Rouken Glen, Giofnag, G46 6YL
Luchd-tòiseachaidh/ Adhartach Diardaoin 10:30m Dimàirt 10:30m

Clasaichean Gàidhlig Inbhir Chluaidh:

Luchd-tòiseachaidh                                                   
Dimàirt                7f – 9f

Eadar-mheadhanach Ìosal
Dimàirt               7f – 9f

Clas Adhartach
Dimàirt              7f – 9f

Àite:
Acadamaidh Inbhir Chluaidh
Rathad Chumberland
Grianaig
Inbhir Chluaidh
PA16 0FB

Fòn: 01475 715450
Post-d: CLD.Admin@inverclyde.gov.uk

A thuilleadh air a sin tha na clasaichean neo-cheangailte  a leanas ann, ’s dòcha gum bitheadh ùidh agaibh aonta:

Buidhnean Luchd-Ionnsachaidh Inbhir Chluaidh Leabharlann Deas an Iar,
Taigh-còmhnaidh Beag Barr’s/Grianaig, PA16 9HG
Luchd-tòiseachaidh
Eadar-mheadhanach Ìosal
Dihaoine  10:00 Dihaoine 10:00

Taobh a-muigh sgìre ChlannGàidhlig

Tha liosta-sireadh air na clasaichean Gàidhlig air fad rim faighinn an seo:

Lorg clas Gàidhlig faisg oirbh…

%d bloggers like this: