Naidheachd

pic_news

Latha Luchd-ionnsachaidh Gàidhlig (27mh Dàmhair 2018)

Bidh clasaichean còmhraidh againn aig ceithir ìrean. Foirm clàraidh an seo ann an cruth Word, lìonaibh agus cuiribh thugainn e aig fios@clanngaidhlig.org.

Duilleag Facebook

Tha sinn ro thoilichte gu bheil duilleag Facebook againn a-nis. Feuch gun lean sibh sinn agus gun sgaoil sibh fios mu dheidhinn.

Suipear Bàrdail 18mh Gearran 2017

Tuilleadh an seo

 

Advertisements
%d bloggers like this: