Naidheachd

clas_seinn

Clasaichean Seinn

Bha clasaichean seinn do luchd-ionnsachaidh Gàidhlig o chionn ghoirid, dealbh gu h-àrd. Thoiribh sùil air tachartasan gus am faic sibh na tha fa near dhuinn.

Duilleag Facebook

Tha sinn ro thoilichte gu bheil duilleag Facebook againn a-nis. Feuch gun lean sibh sinn agus gun sgaoil sibh fios mu dheidhinn.

Suipear Bàrdail 18mh Gearran 2017

Tuilleadh an seo

Advertisements
%d bloggers like this: