Naidheachd

pic_news

Duilleag Facebook

Tha sinn ro thoilichte gu bheil duilleag Facebook againn a-nis. Feuch gun lean sibh sinn agus gun sgaoil sibh fios mu dheidhinn.

Latha Gàidhlig (18mh Samhain 2017)

Tuilleadh Fiosrachaidh agus foirm iarrtas mar fhaidhle PDF no cruth Word.

Clas Seinn (2na Dùbhlachd 2017)

Postair an seo mar fhaidhle PDF

Suipear Bàrdail 18mh Gearran 2017

Tuilleadh an seo

 

Advertisements
%d bloggers like this: