Naidheachd

pic_news

Taisbeanadh Sgrìobhadairean Gàidhlig (12na Cèitean 2018)

Tha sinn air leth thoilichte gum bi an tachartas seo againn ann an Leabharlann Meadhain Phàislig ann an co-bhanntachd le Comhairle na Leabhraichean. Bidh Mòrag Law agus Alasdair Paul, an dithis aca air duais Sgrìobhadairean Ùra a bhuannachadh, ann cuide ri Catrìona Mhoireach agus Màiri E. NicLeòid. Leughaidh agus bruidhinnidh iad mun sgrìobhainnean aca fhèin agus freagairidh iad ceistean mun deidhinn. Bidh eadar-theangachadh mar aon, teatha agus cofaidh ri fhaighinn.

Duilleag Facebook

Tha sinn ro thoilichte gu bheil duilleag Facebook againn a-nis. Feuch gun lean sibh sinn agus gun sgaoil sibh fios mu dheidhinn.

Clas Seinn (2na Dùbhlachd 2017)

Postair an seo mar fhaidhle PDF

Suipear Bàrdail 18mh Gearran 2017

Tuilleadh an seo

 

Advertisements
%d bloggers like this: