Naidheachd

clas_seinn

Clasaichean Seinn

Bha clas seinn do luchd-ionnsachaidh Gàidhlig o chionn ghoirid, dealbh gu h-àrd. Bidh clas againn do dh’fhileantaich a dh’aithghearr, thoiribh sùil air tachartasan agus sgrìobh thugainn aig fios@clanngaidhlig.org ma tha sibh airson clàradh.

Duilleag Facebook

Tha sinn ro thoilichte gu bheil duilleag Facebook againn a-nis. Feuch gun lean sibh sinn agus gun sgaoil sibh fios mu dheidhinn.

Suipear Bàrdail 18mh Gearran 2017

Tuilleadh an seo

Advertisements
%d bloggers like this: